Ajokokeet

Tiettyjen ominaisuuksien tasovaatimuksissa on hieman eroja ajettavasta eläinlajista riippuen. Kyseiset ominaisuudet on merkitty harmaalla taustalla. Muiden ominaisuuksien tasovaatimukset pysyvät ajettavasta eläinlajista riippumatta samana.

AJOK, BEAJ & DRAJ

1. 1-tulos 2. 1-tulos 3. 1-tulos 4. 1-tulos
Hermorakenne Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 4
Kestävyys Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Kovuus Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 4
Laukauspelottomuus Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Rohkeus Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 4
Vainutyöskentely Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5

DKAJ, KAEJ & MÄAJ

1. 1-tulos 2. 1-tulos 3. 1-tulos 4. 1-tulos
Hermorakenne Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 4
Kestävyys Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Kovuus Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Laukauspelottomuus Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Rohkeus Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
Vainutyöskentely Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5