Ominaisuudet

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus
1. Hermorakenne kyky hallita jännitystiloja
2. Kestävyys kyky suoriutua pitkäkestoisista suorituksista
3. Ketteryys kyky ja rohkeus liikkua erilaisilla alustoilla
4. Kovuus kyky palautua epämiellyttävistä tilanteista
5. Laukauspelottomuus kyky sietää erilaisia ääniä
6. Nopeus kyky suoriutua nopeutta vaativista suorituksista
7. Puolustushalu taipumus puolustaa itseään, omistajaansa tai reviiriään
8. Rohkeus kyky kohdata uusia tilanteita
9. Taisteluhalu taipumus nauttia taistelusta ilman aggressiota
10. Terävyys taipumus reagoida aggressiolla kokemaansa uhkaan
11. Vainutyöskentely kyky käyttää nenää ja hajuaistia
12. Vilkkaus kyky havainnoida ympäristön ärsykkeitä ja reagoida niihin
13. Voima kyky suoriutua voimaa vaativista suorituksista
14. Älykkyys kyky itsenäiseen ongelmanratkaisuun