Tasot

Perinnöllisyysjärjestelmän ominaisuuksien laatua kuvataan viiden (5) tason avulla. Tasot ja niitä vastaavat sanalliset kuvaukset on esitetty alla olevassa laatikossa.

Taso Tason kuvaus
Taso 1 välttävä
Taso 2 tyydyttävä
Taso 3 hyvä
Taso 4 kiitettävä
Taso 5 erinomainen (tavoitetaso)

Tasot kertovat kuinka kaukana kyseinen koirayksilö on kunkin ominaisuuden tavoitetasosta (Taso 5). Ne siis eivät varsinaisesti kuvaa virtuaalikoiran luonteen laatua, vaan esimerkiksi vilkkaudeltaan tasolla 1 (välttävä vilkkaus) oleva koira voi olla joko ylitsevuotavan vilkas tai totaalisen flegmaattinen. Periytymisjärjestelmän ominaisuudet tasoineen antavat toki kehykset luonteelle, mutta tarkemman luonnekuvauksen tekeminen jää omistajan vastuulle. Kuvauksen laatiminen on kuitenkin vapaaehtoista ja ainakin tällä hetkellä harvinaista.

Virtuaalikoiran ominaisuuksien tasot osoittavat kyseisen yksilön maksimaaliset kyvyt, joten yksittäisen koiran tasoja ei voi parantaa koulutuksen avulla. Tasot määräytyvät virtuaalikoiran syntyessä ja pysyvät eliniän samana. Tavoitteena on kasvattaa ominaisuuksien tasoja rotumittakaavassa: järkevien jalostusvalintojen avulla tasot nousevat sukupolvien edetessä.